/20

QUESS Özel Güvenlik Görevlisi Eğitim Sınavı

Değerli QUESS Güvenlik Çalışanları,

 

Öncelikle, şirketimizin değerli bir üyesi olarak gösterdiğiniz özveri ve disiplin için hepinize teşekkür ederiz. Özel güvenlik hizmetlerimizin kalitesini ve etkinliğini sürekli olarak artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, bilgi ve becerilerinizi güncel tutmak ve pekiştirmek amacıyla düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz sınavlardan birine daha hoş geldiniz.

 

Bu sınav, sizlerin mesleki bilgi ve yetkinliklerinizi değerlendirmek ve olası eksiklikleri tespit ederek gerekli eğitimleri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Amacımız, hem bireysel gelişiminizi desteklemek hem de hizmet verdiğimiz alanlarda en yüksek güvenlik standartlarını sürdürebilmektir.

 

Sınav süresince, öğrendiğiniz bilgileri ve edindiğiniz deneyimleri en iyi şekilde kullanarak soruları yanıtlamanızı bekliyoruz. Sınavın sonuçları, performansınızı değerlendirmemiz ve size daha iyi destek olabilmemiz için büyük önem taşımaktadır. Sınav sonrası sonuçlarınızı gözden geçirerek, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve rehberlik sağlanacaktır.

 

Başarılar dileriz!

 

QUESS Güvenlik Yönetimi

1 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hangi tarihte Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?

2 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsayan kanun nedir?

3 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yükümlülüklerinden değildir?

4 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisi hangi kanun maddelerine dayanmaktadır?

5 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Toplu ulaşım tesislerinde özel güvenlik görevlilerinin arama yetkileri nelerdir?

6 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında hangi durumlarda işyeri ve konutlara girebilirler?

7 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı dışında yetki kullanabilecekleri istisnai durumlar nelerdir?

8 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Özel güvenlik görevlilerinin grev ve lokavt yapmaları hangi kanun uyarınca yasaklanmıştır?

9 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Özel güvenlik görevlilerinin görev kartını taşıma yükümlülüğü nedir?

10 / 20

Kategori: Özel Güvenlik Hukuku Soruları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19.03.2019 tarihli kararında önleme araması sonucunda bir suç unsuruna rastlanırsa ne yapılması gerektiği belirtilmiştir?

11 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Acil durum nedir?

12 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi acil durum yönetiminin aşamalarından biri değildir?

13 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Acil durumlarda özel güvenlik görevlisinin yapması gereken ilk şey nedir?

14 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Yangın durumunda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

15 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Deprem sırasında ne yapılmalıdır?

16 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Acil durum yönetimi aşamalarında "Değerlendirme" aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

17 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Acil durumlarda Özel Güvenlik Görevlisi olarak iş yerinde gerekli yönlendirme yapılmasının amacı nedir?

18 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Yangın başlangıç safhasında ise ne yapılmalıdır?

19 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Büyük yangın olaylarında yapılması gerekenlerden biri hangisidir?

20 / 20

Kategori: Acil Durum Yönetimi Soruları

Deprem sırasında en önemli önceliklerden biri nedir?

Puanınız

0%